Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Commissie Trainingen

 

Ook kunnen wij op basis van uw specifieke thema een cursus ontwikkelen op het gebied van:

 • Nieuw in de OR(plaats en positie van de OR en wetskennis
 • Training voor Voorzitters en secretarissen en dagelijkse besturen van de OR
 • Trainingen voor commissies van de OR
  • VG(W)M/ARBO
  • HR/P&O
  • Financiën en Strategie
  • Communicatie achterban en gebruik social media.

 

Arbo wet en regelgeving voor ondernemingsraden

Kennis van regels en wetgeving op het gebied van arbo maakt het OR-werk een stuk doorzichtiger. WvO-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving rondom arbeidsomstandigheden die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR. Maak bijvoorbeeld kennis met de Arbowet (arbobeleidscyclus) en krijg meer zicht op VGW(M)-werk. Of: hoe wordt het werk gezonder en neemt het ziekteverzuim af? Leer hoe u als OR invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uiteraard maken we in deze OR-trainingen ook de vertaling naar praktijk van ondernemingsraden.

Maak OR-werk doorzichtiger met kennis van wet en regelgeving

Kennis van regels en wetgeving op het gebied van instemmings- en adviesrecht, arbeidsrecht, de werkkostenregeling, maar ook van de Wet op ondernemingsraden (WOR), maakt het OR-werk een stuk doorzichtiger. WvO-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR. Uiteraard maken we in deze OR-trainingen ook de vertaling naar praktijk. Deze cursus ik ook erg geschikt voor beginnende OR leden.

Maak OR-werk doorzichtiger met financiële kennis

Hoe kunt u als OR invloed uitoefenen op het financiële beleid van uw overheidsinstantie? Hoe krijgt u als OR inzicht in het financieel-economisch beleid van uw bedrijf? Daarvoor hebt u kennis nodig van financiële begrippen, moet u financiële stukken kunnen doorgronden, maar ook weten hoe besluitvorming over financiële kwesties plaatsvindt. GITP heeft voor zowel ondernemingsraden bij overheidsorganisaties als ondernemingsraden bij bedrijven een OR-training die licht schijnt op de financiën en hoe u daar als OR een stem in heeft.

Pak uw rol bij reorganisaties, Human resources management en strategisch personeelsbeleid

Reorganisaties, gezondheidsmanagement, Duurzame inzetbaarheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en strategisch personeelsbeleid. Het zijn HR-thema’s waar de OR over moet kunnen meepraten in zijn organisatie.

Ook onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden worden steeds vaker onderwerpen waar de OR mee geconfronteerd word. Maar welke bevoegdheden heeft de OR en welke rol kan de OR spelen als deze HR-thema’s op de agenda staan?

WvO-van waarde biedt voor elk HR-thema een praktijkgerichte OR-training zodat u als OR goed voorbereid en met kennis van zake uw taak optimaal kunt uitvoeren.

Benieuwd wat WvO-van waarde voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Achterban communicatie

Als OR wilt u meer invloed door een effectiever overleg. En een stem in de keuze van een nieuwe commissaris voor de raad van commissarissen of toezichthouder voor de raad van toezicht. Maar hoe pakt u dat aan? 
WvO-van waarde biedt OR-trainingen waarin we met uw praktijk aan de slag gaan en kijken waar u uw invloed als OR op deze punten meer kunt laten gelden. De training zal het functioneren van uw OR een nieuwe impuls geven.

Hoe communiceert u als OR effectief met uw achterban? Hoe zetten we de sociale media in bij onze achterbancommunicatie? Hoe gaat u goed voorbereid het overleg in? Wat komt er kijken bij een OR-jaarverslag en hoe schrijft u een OR-bericht dat ook gelezen wordt? Allemaal vragen die te maken hebben met specifieke OR-vaardigheden. WvO-van waarde heeft voor elke vraag een praktijkgerichte OR-training te bieden.

OR-trainingen Bestuurders en P&O

Bestuurders, HRM-medewerkers en P&O-medewerkers hebben in hun organisatie regelmatig met medezeggenschap te maken. Doordat steeds meer organisaties zich willen onderscheiden als werkgever op het gebied van HR en arbeidsomstandigheden wordt dat alleen maar meer.  De rol van het OR-overleg en een constructieve samenwerking met de OR worden daardoor steeds belangrijker. Hoe kunt u als niet OR-lid werken aan een effectiever OR-overleg en een constructievere samenwerking met de OR? De OR trainingen Bestuurders en P&O bieden oplossingen voor uw eigen praktijk.