Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Intervisie

Bij intervisie bespreken collega’s, OR-leden, leden van een Dagelijks Bestuur of andere professionals een vraagstuk dat zij als lastig ervaren (casus) op een gestructureerde wijze met het doel bewust te veranderen van gedachtegang en aanpak om zo betere resultaten te bereiken.

Op een intervisiebijeenkomst is sprake van een casusinbrenger, deelnemers, een facilitator en een intervisiemethode.

De casusinbrenger brengt de casus in en stelt daar een vraag over, bijvoorbeeld: “Hoe kan ik hier voortaan op een betere manier mee omgaan”? De casusinbrenger staat op de bijeenkomst centraal.

De deelnemers helpen de casusinbrenger om tot nieuwe inzichten te komen; ze adviseren nadrukkelijk niet. Iedereen komt een keer aan de beurt als casusinbrenger.

De facilitator begeleidt het gesprek en bewaakt een goede toepassing van de gekozen intervisiemethode. Bij Waarde voor Organisaties zijn we allemaal opgeleide en ervaren facilitators. We begeleiden bijvoorbeeld de intervisie van OR-en en van een aantal Dagelijkse Besturen en andere commissies van OR-en. Zelf maken we als trainers en adviseurs natuurlijk ook deel uit van intervisiegroepen met vakgenoten.

Er zijn een kleine 30 intervisiemethoden, zoals de Tien Stappen, de Helpende Vraag, Organisatieopstelling, Appreciative Inquiry, Balint, Roddelen, Mindmappen, Dominante Ideeën, Dynamische Oordeelsvorming, Oplossingsgerichte intervisie, Socratische dialoog, U-procedure, Tekstinterpretatie A4 methode, Diversiteit in stemmen. Van belang is dat de gekozen intervisiemethode past bij de casus en de groep. Wij helpen u hierbij graag op weg.