Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Maak OR-werk doorzichtiger met financiële kennis

Hoe kunt u als OR invloed uitoefenen op het financiële beleid van uw overheidsinstantie? Hoe krijgt u als OR inzicht in het financieel-economisch beleid van uw bedrijf? Daarvoor hebt u kennis nodig van financiële begrippen, moet u financiële stukken kunnen doorgronden, maar ook weten hoe besluitvorming over financiële kwesties plaatsvindt. GITP heeft voor zowel ondernemingsraden bij overheidsorganisaties als ondernemingsraden bij bedrijven een OR-training die licht schijnt op de financiën en hoe u daar als OR een stem in heeft.