Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

OR Training


Onze ondernemingsraad trainingen typeren zich in praktijkgerichtheid, goede analyses en wij realiseren zichtbare verandering en meetbare resultaten. Op deze manier halen wij het beste uit uw OR en organisatie! Al onze trainingen zijn SCOOR-gecertificeerd.

 

Maatwerk OR-trainingen


Voor beginnende tot zeer ervaren ondernemingsraden

WvO-van waarde biedt OR-trainingen op maat voor complete ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen. Trainingen waarbij het optimaal ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat. Doelgerichte trainingen ook, gericht op de ontwikkelingen die u wenselijk acht, aansluitend op uw OR-visie. Maatwerk dus! En altijd met een focus op professionele medezeggenschap en verbinding met de organisatie.

Maximaal rendement

Onze werkwijze kenmerkt zich door vroegtijdig meedenken. Professioneel en met oog voor de concrete resultaten die u binnen uw organisatie wilt bereiken. WvO-van waarde biedt maatwerk OR-trainingen met een maximale opbrengst: aantoonbare invloed vanuit medezeggenschap op de koers van uw organisatie, in grote en kleine verandertrajecten.


Trainingen volgens úw maat

Tijdens een intakegesprek verkennen we de stand van zaken binnen uw organisatie en binnen uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Vervolgens komen we tot de invulling van een cursuspakket op maat: uw maat! Daarbij houden we sterk rekening met de ontwikkelingsfase van de OR, de kwaliteit van de overlegrelatie van OR met de bestuurder en de individuele mogelijkheden van de deelnemers.

 

Doelgericht en passend bij wensen van OR of PVT

De vorm waarin de opleiding plaats vindt bepaalt u zelf, in overleg met uw deskundige trainer/adviseur: intern of extern, ééndaagse of meerdaagse cursussen, overdag en/of 's avonds: alles kan, als het u maar helpt zo doelgericht mogelijk uw scholingsdoel te realiseren. Kortom: maatwerk, exact passend bij de wensen van uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 

 

Dagelijkse praktijk

Uw dagelijkse medezeggenschapspraktijk vormt altijd het uitgangspunt: onze opleidingsmethoden zijn daarop gebaseerd. WvO-van waarde ontwikkelt en vernieuwt de inhoud van de cursussen en de werkwijze van deze methodieken voortdurend, waarbij actualiteit, nieuwe inzichten en ervaring de leidraad vormen. Uitgangspunt van het denken is het “Meemaken” model.