Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Organisatieontwikkeling

 

Als directeur werkt u aan het verbeteren, veranderen of vernieuwen van uw organisatie. Dat vergt veel inzet van uzelf, uw management en uw medewerkers. Een frisse en open blik van een betrokken en deskundige buitenstaander is daarbij waardevol.

Thema’s

De adviseurs van Waarde voor Organisaties (WvO-vanwaarde) bieden u ondersteuning bij:

  • het bepalen van de strategie van uw organisatie
  • het ontwikkelen van uw organisatie, teams en medewerkers
  • zorgvuldige besluitvormingsprocessen.

U staat er niet alleen voor!

Visie

WvO-vanwaarde werkt vanuit de visie dat organisaties succesvol zijn als medewerkers structureel bij de ontwikkeling van hun organisatie worden betrokken. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat organisaties die investeren in medewerkers en teamontwikkeling zowel kwalitatief als financieel beter presteren; er wordt winst en waarde gecreëerd.

Het betrekken van medewerkers bij de strategie, organisatieontwikkeling en besluitvorming levert niet alleen nieuwe invalshoeken van waarde op, maar past ook in deze tijd van moderne werkgevers en mondige medewerkers. Werkgevers verwachten meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en medewerkers verwachten meer ruimte voor hun eigen inbreng. Investeren in medewerkers en teams loont om die waarden te realiseren en doelen te bereiken.

Dialoog

De dialoog in uw organisatie goed met elkaar voeren, is dé uitdaging van deze tijd. Aan de basis van deze dialoog staan de waarden en normen van uw organisatie en uw mensen. Gezamenlijke bewustwording van deze waarden en normen is een eerste stap naar verandering van gedrag en daarmee naar de ontwikkeling van uw organisatie.

Er zijn- ondanks alle managementliteratuur- geen blauwdrukken of sjablonen beschikbaar om deze resultaten te bereiken. Elke organisatie, team en medewerker kent zijn eigen geschiedenis en eigenheid: dat vraagt om aandacht en maatwerk binnen een van tevoren goed doordacht en resultaatgericht traject.

Dienstverlening

WvO-vanwaarde ondersteunt u bij de verdere ontwikkeling van uw organisatie, waarbij uzelf de regie blijft voeren. Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Advies
  • Training
  • (Executive) coaching
  • Mediation
  • Intervisie
  • Interim-management

Onze aanpak noemen we ‘Meemaken’, dit houdt het gezamenlijk met u en andere betrokkenen ontwikkelen van een effectieve aanpak, waarbij de doelen van uw organisatie centraal staan en het proces met betrokkenen zorgvuldig is.

Als u wilt weten wat de adviseurs van WvO-vanwaarde voor u en uw organisatie kan betekenen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op deze website of bel ons op 085 – 792 0108 of onze adviseurs op hun mobiele nummer. Aan een inspirerend eerste gesprek zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden.