Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Werken aan vitale organisaties


Groei van ondernemingen gaat vaak gepaard met het ontstaan van meer hiërarchische lagen. Daarmee groeit de afstand tussen de top en de werkvloer. Met alle, ook ongewenste, gevolgen van dien.


Wij worden regelmatig geconfronteerd met de opvatting dat het meer betrekken van medewerkers negatieve gevolgen zou hebben op efficiënte besluitvorming. Onze praktijk laat echter zien dat betrokkenheid bijdraagt aan een vlotte invoering van genomen besluiten en adequate bijsturing mogelijk maakt.

Door bruggen te slaan tussen de praktijkkennis van de werkvloer en de toekomstvisie van het management, worden inzet en betrokkenheid van medewerkers vergroot. Meervoudigheid levert nieuwe invalshoeken op. Ook dit draagt op zijn beurt bij aan betere, duurzame besluitvorming.

Veranderende wereld

De wereld om ons heen is in beweging. Organisaties veranderen. De waarde die medewerkers toekennen aan werk is veranderd. De nieuwe generatie vindt zinvol werk, een leuke werkomgeving en flexibiliteit vanzelfsprekend.
We werken in de toekomst langer door. Dit vraagt om een andere kijk op duurzame inzetbaarheid, werk- en taakverdeling en de inzet van kennis en  expertise van medewerkers.
Sterkere concurrentie en een grotere invloed van klanten op interne processen vraagt van organisaties zich anders in te richten en de professional te faciliteren. Het is noodzakelijk om de (schijn) zekerheid van controle en toezicht te verruilen voor vertrouwen in vakmanschap en betrokkenheid van medewerkers.
Digitalisering geeft meer toegang tot kennis en informatie. We zijn nu beter geïnformeerd dan ooit!
Om al die intelligentie te kunnen benutten stappen slimme organisaties over op nieuwe modellen, waarbij anders wordt gekeken naar samenwerking.
Succesvolle organisaties ontwikkelen zich van verticale sturing naar meer horizontale coördinatie, met individuele resultaatafspraken en ‘gedragen teamafspraken’. De weg van vooruitgang vraagt om zelfsturing en het stellen van vertrouwen.
Management dat coördinerend en doelen stellend ruimte geeft aan participatie, autonomie en innovatie.

Tot slot

Er is een kentering in de wijze waarop organisaties worden vormgegeven. WVO-van waarde levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling en innovatie van uw organisatie. Met beide voeten op de grond. We staan voor toewijding en vakmanschap. Niet met dikke rapporten, maar door het op gang brengenen houden van de dialoog binnen organisaties.
Wij gaan, op maat, aan de slag in uw eigen praktijk, op zoek naar concrete antwoorden. Een effectieve afstemming tussen leidinggevende-medewerker-team is de sleutel tot succes. In deze driehoek worden oplossingen gevonden en geborgd.
WVO-van waarde zet bij het werken binnen organisaties medewerkers in de lead. Voorbeelden op het gebied van vitaal werken: Duurzame inzetbaarheid: Eigen “Meemaken” methode om in eventueel large scale-sessies de organisatie ‘letterlijk’ in beeld te brengen, om van daaruit verder aan de slag te gaan met oplossingsrichtingen op het individuele en afdelingsniveau.
Verbeteren veiligheidsbewustzijn op de werkplek met behulp van de participatieve RI&E. Een beproefde methode waarbij teams uitgenodigd worden door eigen collega ’s, om na te denken over eigen gedrag en verbeteropties voor de organisatie wat betreft de arbeidsomstandigheden
Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Klik hier om naar onze contactpagina te gaan.