Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde Wvo Van Waarde

Waarde voor Organisaties, WvO van waarde

 

Succesvolle organisaties onderscheiden zich door betrokken medewerkers. Ondernemingsraden spelen een belangrijke rol in het realiseren en behouden van die betrokkenheid. Zij doen dat door de brug te slaan naar de collega’s in het bedrijf en door overleg met en advisering aan de directies.  De Nederlandse wetgeving biedt daartoe ruimte en geeft partijen alle mogelijkheden om op snelle en adequate wijze besluiten te nemen. Ook als het spannend is, bijvoorbeeld bij een reorganisatie,  fusie, outsourcing of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Een goed samenspel tussen medewerkers, ondernemingsraad, directie en Raad van Commissarissen is noodzakelijk om doelen te bereiken. Dat gaat niet vanzelf en vraagt aandacht van al die betrokkenen. In dat veld is ons bureau thuis als geen ander.

Waarde voor Organisaties is gericht op het succesvol overleggen, adviseren en het vertegenwoordigen van de collega’s door de ondernemingsraad. Daarbij hebben wij oog voor het belangenveld en laten wij niet na om onze klant, de ondernemingsraad, zo goed en scherp mogelijk voor te bereiden op zijn rol als interne adviseur. Dat vraagt niet alleen om kennis en kunde, maar ook om reflectie op het eigen handelen. Doelstelling is om doordachte besluiten met een breed draagvlak te realiseren. Dat is niet mogelijk zonder het stimuleren van samenwerking waardoor gezamenlijke doelen -soms schijnbaar moeiteloos- worden herkend en gerealiseerd.

We faciliteren met grote regelmaat werkconferenties tussen medezeggenschap en directies. Daarnaast begeleiden we bij het opbouwen en bevorderen van de werkrelaties tussen ondernemingsraden, hun achterban, de Raad van Commissarissen, vakbonden, management en directie. Dat doen we door inzet van bekende instrumenten als training en advies, maar ook door coaching, gespreksbegeleiding, intervisie en zo nodig mediation.

In onze praktijkgerichte aanpak verbinden we ons vakmanschap aan de kracht van jullie ondernemingsraad. Op die manier realiseren jullie eigen oplossingen die aansluiten op jullie werk en organisatie. Dat we dat goed doen, blijkt zowel uit de vele klanten die we al jaren mogen ondersteunen als aan nieuwe ondernemingsraden die zich bij ons aanmelden. Wil je meer weten, bel of mail dan voor een vrijblijvende kennismaking met

Herman Hekkers

Mary van der Veen

Michael Stamatiou

Of vraag anders even na bij één van onze klanten.